Lachgasverslaving

Hulp nodig? RMHC Helpt jou

Lachgasverslaving
Vrouw achter laptop, Lachend, Test invullen

Herken jij je in een van deze klachten?

Doe de zelftest en krijg een indruk

Lachgasverslaving: effecten en gevolgen

Lachgas is een geur- en kleurloos gas en de werkzame stof is distikstofmonoxide (N2O). Het wordt door tandartsen en ziekenhuizen gebruikt als narcosemiddel of als kortdurende pijnstiller. Dat type lachgas is van medische kwaliteit en is met zuurstof vermengd. In tegenstelling tot het lachgas dat in patronen wordt verkocht en als drijfgas voor slagroomspuiten wordt gebruikt. Lachgas wordt ook steeds vaker gebruikt als drug. Het gas uit het patroon wordt via een slagroomspuit in een ballon gespoten. De gebruiker ademt het lachgas vervolgens in via de ballon.

Wat doet lachgas met je?

Waarom is lachgas drugs? Dit komt door de korte en sterke effecten die variëren van een high gevoel, lacherigheid en dromerigheid tot een euforisch gevoel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lichamelijke en psychische effecten:

 • Dromerige roes; 
 • Een blij en ontspannen gevoel; 
 • Lachbuien;
 • Versnelde ademhaling; 
 • Trillingen; 
 • Duizelig en misselijk gevoel; 
 • Evenwichtsverlies, waardoor je kunt omvallen; 
 • Slap gevoel in de armen en benen; 
 • Na het gebruik kan hoofdpijn optreden; 
 • Hallucinaties: dingen zien en horen die er niet zijn; 
 • Soms komen er nare en angstige gevoelens naar boven. 

Wat doet lachgas?

Het inhaleren van lachgas brengt verschillende effecten teweeg die vrijwel meteen optreden. Het inademen van het gas geeft een korte roes die ongeveer één tot vijf minuten duurt. Het geeft een gevoel van bijna-bewustzijnsverlies en lijkt een beetje op dronkenschap. Omdat sommige mensen ervan moeten lachen, draagt het gas de naam lachgas. Gebruikers ervaren een licht gevoel in het hoofd, de spieren ontspannen en ze voelen geen pijnprikkels. Daarnaast kunnen beelden en geluiden op een andere manier binnenkomen. Bij een hoge dosering of snelle inname kunnen ook hallucinaties optreden, waarbij gebruikers dingen zien of horen die er in werkelijkheid niet zijn. 

Na maximaal vijf minuten zijn de effecten van lachgas uitgewerkt. Die zijn overigens niet bij iedereen hetzelfde. Wat er met iemand gebeurt is afhankelijk van hoe die zich voelt, hoe gezond diegene is en in welke omgeving die lachgas gebruikt.

Is lachgas drugs?

Handel, verkoop, bezit en gebruik van lachgas zijn niet strafbaar. Dat komt doordat het gas in ballonnen (nu nog) onder de Warenwet valt. Dat betekent dat degene die lachgas verkoopt zich aan de verplichtingen van deze wet dient te houden. Iemand die ballonnen met lachgas op bijvoorbeeld festivals aanbiedt aan gebruikers – tegen betaling of gratis – is daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid van het middel. Vroeger was verkoop voor ‘oneigenlijk’ gebruik van lachgas verboden via de Geneesmiddelenwet. Er is een nieuwe wetgeving in de maak om het recreatieve gebruik te verbieden. De vraag ‘Is lachgas drugs?’ moet daarom met ‘ja’ worden beantwoord.

 

Risico voor de volksgezondheid

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt op het moment aan een verbod op lachgas. Een advies van de drugs beoordelingscommissie CAM (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs) is de aanleiding voor deze maatregel. Het risico van lachgas voor de volksgezondheid wordt daarin aangemerkt als matig tot groot. Het is nog niet duidelijk hoe het verbod er exact zal uitzien. Wel staat vast dat lachgas een softdrug wordt. Het kabinet plaatst het verdovende middel onder de Opiumwet. Hierdoor worden de handel, verkoop, vervoer en het bezit van lachgas verboden.

Groepsessie, therapie, herstel

Is lachgas verslavend?

De meeste mensen die lachgas gebruiken, doen dit recreatief. Maar bepaalde gebruikers merken dat het lastig is om te stoppen met lachgas. Zij voelen een sterke drang om opnieuw en meer van het gas te gebruiken. Dit zijn zorgwekkende signalen die erop wijzen dat gebruikers verslaafd aan lachgas kunnen raken. Wanneer zij vaak en veel gebruiken, hebben ze steeds meer nodig van het middel en ervaren zij craving. Dit houdt in dat ze een sterke drang hebben om steeds vaker steeds meer te gebruiken. Lachgas is dus wel degelijk verslavend en kenmerkt zich door zowel lichamelijke als geestelijke afhankelijkheid. Het is echter nog niet duidelijk hoe een lachgas-verslaving er precies uitziet. 

Wat zijn de gevolgen van lachgas?

Bij recreatief gebruik van lachgas zijn de risico’s beperkt. Maar het is moeilijk om een grens te stellen waaronder recreatief gebruik veilig zou kunnen zijn. Bepaalde gebruikers zijn gevoeliger voor schadelijke effecten. Dit zijn onder andere jonge en onervaren gebruikers en mensen met een laag vitamine B12-niveau, zoals vegetariërs en veganisten. Sommige gebruikers krijgen problemen doordat ze lachgas in zeer grote hoeveelheden tegelijk inhaleren. Zij kunnen dan tintelingen of een doof gevoel in hun armen en benen krijgen. 

Dit kunnen tekenen zijn van neurotoxiciteit (vergiftiging van het zenuwstelsel). Dit is een alarmsignaal om direct met het gebruik te stoppen. Als een gebruiker ondanks de klachten door gebruikt, kan een beschadiging van de zenuwen optreden.

Wat zijn de effecten van het gebruik van lachgas?

 • Een doof gevoel en tintelingen in de armen en benen kunnen tekenen zijn van neurotoxiciteit, ofwel: vergiftiging van het zenuwstelsel; 
 • De combinatie van lachgas met (grotere hoeveelheden) alcohol is zeer gevaarlijk. Er ontstaat risico op zuurstoftekort doordat de ademhaling wordt gedempt; 
 • De mond, lippen of longen kunnen bevriezen als lachgas direct uit de slagroomspuit wordt geïnhaleerd. Dit komt gelukkig maar zelden voor omdat meestal een ballon wordt gebruikt; 
 • Lachgas kan geestelijk verslavend zijn; 
 • Doordat lachgas de opname van vitamine B12 blokkeert, kan bij stevig gebruik van lachgas een tekort aan vitamine B12 optreden. Dit kan leiden tot zenuwschade, uitval- of verlammingsverschijnselen en bloedarmoede. 
 • De invloeden van lachgas op het puberbrein zijn nog onbekend. Er is voorzichtigheid geboden, aangezien de inzichten dat een brein in ontwikkeling kwetsbaar is voor de effecten van bewustzijnsveranderende stoffen; 
 • Hoe langer en hoe meer er wordt gebruikt, hoe groter de kans op aanhoudende tintelingen en gevoelloosheid. Deze klachten kunnen leiden tot de ontwikkeling van myeloneuropathie (zenuwschade in het ruggenmerg). Ongeveer 5% van de mensen die in het laatste jaar lachgas hebben gebruikt, krijgen hier last van. 

Wat doet lachgas met je hersenen?

Na intensief lachgas-gebruik kan acute neurologische schade optreden. Hier wordt in Nederland meerdere keren per jaar melding van gemaakt. Cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) tonen aan dat tussen 2018 en 2020 zeker 64 jongeren een dwarslaesie hebben opgelopen door het gebruik van lachgas. Er zijn meer patiënten dan ooit en het aantal slachtoffers blijft toenemen. 

Ook zijn er diverse brandwondencentra die ernstige vrieswonden door het gebruik van lachgas melden. Sommige gebruikers vullen ballonnen met een grote lachgastank die zij tussen de benen klemmen. Door onoplettendheid kunnen levenslange littekens door bevriezingsletsel ontstaan. 

Bemerk je dat iemand in je naaste omgeving is verslaafd aan lachgas? Of heb je zelf moeite om met het gebruik van lachgas te stoppen? Met een team van specialisten op het gebied van verslavingszorg biedt Recovery Mental Healthcare hulp en advies. Je kunt ons bereiken op nummer: 085 – 8200 900 of administratie@recoverymhc.nl.

Krijg hulp!

Bel ons

085-8200 900